ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИНИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЮ) ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ -
27.04.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИНИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЮ) ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпро, вул. Собінова, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

27.04.2017 р. черговими Загальними зборами акціонерів  ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" прийнято рішення про прининення (ліквідацію) відокремленого підрозділу:

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ НОВОМОСКОВСЬК"

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"У М. НОВОМОСКОВСЬК"

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, б.34.

До функцій Представництва згідно  Положення віднесено:

  • проведення роз'яснювальної роботи та організаційно-масових заходів з метою популяризації страхування;
  • вивчення досвіду страхової діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній;
  • реклама страхових послуг;
  • інші види діяльності у відповідності з наданими повноваженнями.

 

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам