ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 28 ГРУДНЯ 2017 Р -
27.11.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 28 ГРУДНЯ 2017 Р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», (місцезнаходження: 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, адреса для листування: 49044 м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 грудня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд. 2,  офіс 700. Реєстрація акціонерів з 11.00 до 12.00 годин. При собі мати паспорт, представнику акціонера – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 грудня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.  Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря позачергових загальних зборів.

2. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства нерозподіленого  за минулі (2013-2016) роки.  

3. Прийняття рішення щодо непоширення на Товариство вимог статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства».

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у зв’язку прийнятим рішенням  щодо непоширення  на Товариство  вимог статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства».

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства шляхом викладення його у Новій редакції.

6. Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Питання проекту порядку денного

Проект  рішення з питання порядку денного

1

Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Обрати лічильну комісію, голову та секретаря позачергових загальних зборів у наступному складі:

Лічильна комісія – Рудяк Ігор Вікторович, Мігунова Вікторія Валеріївна,

Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

2

Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства нерозподіленого  за минулі (2013-2016) роки

Нерозподілений прибуток за минулі (2013-2016) роки у розмірі    287 835 150 грн. розподілити наступним чином:

60 497 555,73 – покриття збитків від списання вартості неліквідних цінних паперів та безнадійних боргів

220 000 000 – на формування вільних резервів страховика;

7 7 337 594,27 грн. – залишити нерозподіленим

 

3

Прийняття рішення щодо непоширення на Товариство вимог статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 

 Встановити, що вимоги статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства» на Страхову компанію не поширюються

 

4

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у зв’язку прийнятим рішенням  щодо непоширення на Товариство вимог статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 У зв’язку з прийнятим рішенням  щодо непоширення на ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»  вимоги статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до Статуту Страхової компанії.

5

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до норм чинного законодавства шляхом викладення його у Новій редакції.

У зв’язку з необхідністю приведення у відповідність окремих положень Статуту до норм чинного законодавства, внести зміни до Статуту ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» шляхом викладення його у  новій редакції (додається)

6

Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту

Призначити Сніжка Євгена Валерійовича уповноваженою особою, відповідальною за проведення реєстрації змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на сайті www.skaliance.com.ua

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано газеті «Відомості цінних паперів» від  27.11.2017 р.  № 225.

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сніжко Євген Валерійович.

Довідки за тел. (056) 372-30-10.

                                   Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам