ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
16.09.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпро, вул. Собінова, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Найменування власника пакета акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агасі", ЄДРПОУ 32232875, місцезнаходження: 49083, м. Дніпро, вул.. Собінова, б.1.  Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 182280 простих іменних акцій, що складає 50,077% статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 198890 простих іменних акцій, що складає 54,64 % статутного капіталу Товариства.

Найменування власника пакета акцій - КОМПАНІЯ РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (RISEMILE TRADING LIMITED), реєстраційний номер НЕ 290452, місцезнаходження: 6 Йоанні Стіліаноу, 2-й поверх, кв/офіс 202, 2003, Нікосія, Кіпр.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 180992 простих іменних акцій, що складає 49,723% статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  - 164382 простих іменних акцій, що складає 45,16% статутного капіталу Товариства

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління  Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам