ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 27 КВІТНЯ 2016 -
15.04.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 27 КВІТНЯ 2016

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Альянс», (місцезнаходження згідно реєст-раційних документів: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропет-ровськ, бульвар Катеринославський, 2 офіс 700), відповідно до ч. 7 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», повідомляє про зміни у порядку денному чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2 офіс 700.


Додати  до Порядку денного наступні питання: 

13. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень «Цінні папери України» № 54 від 25.03.2016.
Повідомлення про зміни у порядку денному чергових загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень «Цінні папери України» № 68 від 14.04.2016.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам