ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
05.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"
2. Код за ЄДРПОУ: 32495221
3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10
5. Електронна поштова адреса: korzhylov@skaliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: skaliance.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

ІІ. Текст Повідомлення

28.04.2015 р. черговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" прийнято рішення про прининення (ліквідацію) відокремленого підрозділу:
Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ КИЇВ-ЖУЛЯНИ"
Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"У М. КИЇВ-ЖУЛЯНИ"
Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 03036, м. Київ, пр. Повітрофлотський 92, оф.433..
До функцій Представництва згідно Положення віднесено:- проведення роз'яснювальної роботи та організаційно-масових заходів з метою популяризації страхування; - вивчення досвіду страхової діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній; - реклама страхових послуг; - інші види діяльності у відповідності з наданими повноваженнями.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам