ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
06.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"
2. Код за ЄДРПОУ: 32495221
3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10
5. Електронна поштова адреса: korzhylov@skaliance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: skaliance.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Посадова особа Голова Правління Шрайбман Олександр Юхимович (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) припиняє повноваження 28.04.2015 у зв'язку із спливом терміну контракту (трудової угоди). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 років. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №22 вiд 28.04.2015р.)
Посадова особа член Правління Кирпичова Ольга Вікторівна (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) припиняє повноваження 28.04.2015 у зв'язку із спливом терміну контракту (трудової угоди). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 років. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №22 вiд 28.04.2015р.)
Посадова особа член Правління Волошина Ольга Валеріївна (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) припиняє повноваження 28.04.2015 у зв'язку із спливом терміну контракту (трудової угоди). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 років. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №22 вiд 28.04.2015р.)
Посадова особа Ревізор Харитонова Ольга Михайлівна (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) припиняє повноваження 28.04.2015 у зв'язку із спливом терміну контракту (трудової угоди). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 років. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол №22 вiд 28.04.2015р.)
Посадову особу Голову Правління Шрайбмана Олександра Юхимовича (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) обрано 28.04.2015 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 22), термін обрання - на 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду Голови Правління ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" 
Посадову особу члена Правління Кирпичову Ольгу Вікторівну (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) обрано 28.04.2015 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 22), термін обрання - на 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймала посаду члена Правління - заступника Голови Правління ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". 
Посадову особу члена Правління Волошину Ольгу Валеріївну (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) обрано 28.04.2015 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 22), термін обрання - на 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймала посаду члена Правління - Головного бухгалтера Правління ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". 
Посадову особу Ревізора Коржилова Івана Олександровича (посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала) обрано 28.04.2015 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 22), термін обрання - на 5 років. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади - юрисконсульт ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", провідний фахівець відділу розгляду претензій та юридичного супроводження Філії ПРАТ "АСК "ІНГО Україна", спеціаліст І категорії Апарату Дніпропетровського апеляційного суду.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам