ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
07.06.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

02.06.2016р. Товариством отримано інформацію про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій станом на 30.05.2016 р. від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України – ПАТ «Національний депозитарій України».

Найменування власника пакета акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агасі", ЄДРПОУ 32232875, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул.. Собінова, б.1.  Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 104 860 простих іменних акцій, що складає 28,808% статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 126 420 простих іменних акцій, що складає 34,731 % статутного капіталу Товариства.

Найменування власника пакета акцій - КОМПАНІЯ РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІГ ЛІМІТЕД (RISEMILE TRADING LIMITED), реєстраційний номер НЕ 290452, місцезнаходження: 6 Йоанні Стіліаноу, 2-й поверх, кв/офіс 202, 2003, Нікосія, Кіпр.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 258 412 простих іменних акцій, що складає 70,992% статутного капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій  - 236 852 простих іменних акцій, що складає 65,069% статутного капіталу Товариства.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам