ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
19.01.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: korzhylov@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

18.01.2016р. Товариством отримано інформацію про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій станом на 13.01.2016 р. від власника пакета акцій  - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агасі", ЄДРПОУ 32232875, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, вул.. Собінова, б.1.  Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій -  0% статутного капіталу (0 штук акцій). Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій  після зміни розміру пакета акцій - 10,2 % статутного капіталу -  37 240 (тридцять сім тисяч двісті сорок) штук простих іменних акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам