ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
29.04.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 місто Дніпропетровськ, вулиця Собінова, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshina@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

ІІ. Текст Повідомлення

28.04.2014 року черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" прийнято рішення про:

 Припинення (ліквідацію) вiдокремлених пiдроздiлiв у зв'язку з не виконанням функцій, встановлених відповідними Положеннями:

Найменування відокремленого підрозділу: ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"

Скорочене найменування: ФIЛIЯ  ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"ЛЬВІВСЬКА РД"

Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: 79010, м. Львів, вул. Вишенського , буд. 26, кв. 4.;

До функцій Філії згідно  Положення віднесено:

- укладання договорів добровільного і обов'язкового страхування з фізичними особами, установами, організаціями, підприємствами (незалежно від форм власності);

- проведення роз'яснювальної роботи та організаційно-масових заходів з метою популяризації страхування;

- вивчення досвіду страхової діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній;

- реклама страхових послуг;

- виплати страхових відшкодувань за укладеними договорами страхування в порядку, затвердженому Товариством;

- здійснення фінансової діяльності у межах, визначених Законом України "Про страхування" і відповідно до внутрішніх документів та роз'яснень Товариства;

- укладення угод з страховими посередниками у межах наданих Товариством повноважень;

- інші види діяльності у відповідності з наданими повноваженнями.

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ДОНЕЦЬК"

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"У М. ДОНЕЦЬК"

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 83003, м. Донецьк, пр.. Ілліча, буд. 93.

До функцій Представницива згідно  Положення віднесено:

- проведення роз'яснювальної роботи та організаційно-масових заходів з метою популяризації страхування;

- вивчення досвіду страхової діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній;

- реклама страхових послуг;

- інші види діяльності у відповідності з наданими повноваженнями.

Найменування відокремленого підрозділу: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ХАРКІВ"

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"У М. ХАРКІВ"

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 64.

До функцій Представницива згідно  Положення віднесено:

- проведення роз'яснювальної роботи та організаційно-масових заходів з метою популяризації страхування;

- вивчення досвіду страхової діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній;

- реклама страхових послуг;

- інші види діяльності у відповідності з наданими повноваженнями.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам